Lid worden

Lid worden

Welkom bij Zwemsport Parkstad, wil je meer weten over lid worden van Zwemsport Parkstad? Lees dan gerust verder! Je kunt bij onze vereniging deelnemen aan de volgende disciplines: Synchroonzwemmen, Waterpolo, Wedstrijdzwemmen, banenzwemmen en Openwaterzwemmen. 

 

Proefperiode en lid worden van Zwemsport Parkstad

Bij inschrijving mag elk lid gebruik maken van een gratis proefperiode van 4 weken. Deze proefperiode gaat in bij de deelname aan de eerste training. De trainingstijden van elke discipline die Zwemsport Parkstad heeft, is terug te vinden per discipline op onze site.

Na deze proefperiode vindt betaling van de maandelijkse contributie plaats via automatische incasso. Door ondertekening van bijgevoegde SEPA machtiging geeft u toestemming voor deze automatische incasso. Wilt u niet via SEPA machtiging betalen neemt u dan contact met de penningmeester op voor eventueel een andere betalingsregeling: penningmeester@zwemsportparkstad.nl 

 

Basiscontributie van Zwemsport Parkstad

De basiscontributie van Zwemsport Parkstad bedraagt voor alle disciplines € 30,- per maand. Voor de overige tarieven wordt verwezen naar de aparte pagina over contributie en het contributie reglement die u via deze link kunt opvragen. Elk lid mag deelnemen aan meerdere disciplines. Indien voor deelname aan een andere discipline een afwijkend contributie tarief geldt kan het zijn dat er een bijbetaling wordt gevraagd. 

 

Eenmalige KNZB contributie

In januari van elk kalenderjaar is er een jaarlijks eenmalig bedrag van € 38,- verschuldigd als contributie verplichting aan de KNZB. Ook dit bedrag wordt jaarlijks per automatische incasso geïnd. Bij aanmelding in het loop van het jaar wordt deze bijdrage bij de eerste incasso meegenomen. 

 

Digitaal inschrijven of lid worden van Zwemsport Parkstad

We zijn momenteel bezig met het uitvoeren van een nieuw test inschrijfformulier dat is ontwikkeld door KZNB in samenwerking met Sportlink. Als u wilt kunt u zich via deze link bij ons inschrijven.

Als u dat niet wilt of het werkt niet is er nog steeds ons schriftelijk inschrijfformulier die u via deze link kunt downloaden en zelf kunt invullen en u kunt dit formulier dan sturen aan ons: inschrijving@zwemsportparkstad.nl

 

Afmelden

Opzeggen van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk (per email) aan ledenadministratie@zwemsportparkstad.nl. De opzegtermijn is één maand, ingaande op de eerste dag van de eerstvolgende maand na datum opzegging.